Trứng gà

Vỉ 30 trứng ( 2 – 2,1kg) Size trung

Danh mục: